การจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งตามที่อยู่ลูกค้า ด้วยขนส่งเอกชน
  • สินค้าที่ลูกค้าสั่งจะใช้เวลา 1-2 วัน หากลูกค้าอยู่ใน กรุงเทพ และปริมณฑล
  • สินค้าที่ลูกค้าสั่งจะใช้เวลา 2-4 วัน หากลูกค้าอยู่ใน นอกเหนือ กรุงเทพ และปริมณฑล
  • ช่วงวันหยุดยาว ลูกค้าจะได้รับสินค้าล่าช้ากว่าปกติ 1-3 วัน และจะได้รับการแจ้งอีกครั้ง เนื่องจากวันหยุดของขนส่งเอกชน