การยกเลิกสินค้า

  • ทางลูกค้าต้องแจ้งกับทางร้านค้าก่อนที่สินค้าจะจัดส่ง เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • กล่องบรรจุสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ยังไม่ได้รับการเปิดออก และต้องคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่สินค้าโดนส่งออกไปจากทางร้านค้า
  • สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานมาแต่อย่างใด
  • ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมายังร้านค้า
  • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหากับทางร้านค้าว่าสินค้ามีปัญหาอย่างไร ผ่านทาง email, messenger หรือ Line@ เพื่อปรึกษาการคืนสินค้า ดุลยพินิจในการคืนทางร้านค้าถือเป็นคำตัดสินสิ้นสุด

นโยบายการคืนเงิน

  • ทางลูกค้าจะได้รับการคืนเงินจากทางร้านค้า หากลูกค้ากระทำตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวในหัวข้อ คืนสินค้า และ ยกเลิกสินค้า
  • หากลูกค้าไม่ได้กระทะตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ทางร้านค้าต้องสงวนการคืนเงินแก่ลูกค้า