Bronze Series กระทะเหล็กหล่อ ขนาด 10 นิ้ว Pre-seasoned cast iron 10 inches

  ฿2,750.00

  ขนาด 10 นิ้ว (Size 10 inches)
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร (Diameter 27 cm)
  ด้ามจับ 12.5 เซนติเมตร (Handle 12.5 cm)
  หูจับ 3.5 เซนติเมตร (Small handle 3.5 cm)
  ก้นลึก 5 เซนติเมตร (Depth 5 cm)
  น้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม (Weight 2.5 kg)

  Category: