ถาดทอดไข่ 4 ช่อง Pre-Seasoned Eggs and Pancake Pan

฿1,650.00

ขนาดด้านกว้าง 7.5 นิ้ว (Size 7.5 inches)
ขนาดด้านยาว 19 เซนติเมตร (Diameter 19 cm)
ด้ามจับ 13 เซนติเมตร (Handle 13 cm)
หูจับ 4เซนติเมตร (Small handle 4 cm)
ช่องลึก 0.6 เซนติเมตร (Depth 0.6 cm)
น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม (Weight 1.3 kg)

Category: